Lekarz Rodzinny

Świadczenia lekarza rodzinnego obejmują:

  • wizyty ambulatoryjne i wizyty w domu pacjenta
  • profilaktykę chorób, w tym szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień i szczepienia zalecane oraz porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG)
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • orzekanie o stanie zdrowia w tym wydawanie zaświadczeń
  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe

POZ Skotniki © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polski
  • English